Πληροφορίες:

Διεύθυνση: 36Γ Λεωφ. Καλλιπόλεως, 1071, Λευκωσία, Κύπρος

Τηλέφωνο: +357 22 756 751

Ηλ. Διεύθυνση: info@theosavva.com

 

Ωράριο Λειτουργίας:

Χειμερινό Ωράριο (1η Οκτωβρίου – 30 Απριλίου):
Δευτέρα – Παρασκευή: 8:30 – 13:00
Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 14:30 – 17:30

Θερινό Ωράριο (1η Μαϊου – 30 Σεπτεμβρίου):
Δευτέρα – Παρασκευή: 8:30 – 13:00
Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 15:30 – 18:30